< Kongre Bilimsel Kurulu

ULUSLAR ARASI KATILIMLI
XVIII. ULUSAL İMMÜNOLOJİ KONGRESİ

07 - 10 EYLÜL 2005
Kervansaray Termal Hotel / BURSA

| | | | |
Kongre Başkanı
Kongre Düzenleme Kurulu
Onursal Başkanlar
Bilimsel Kurul
Konuşmacılar
Yabancı Konuşmacılar
Kongre Tarihi ve Yeri
Program
Sponsorluk Bilgileri
Sözlü ve Poster Sunumu
Davet Mektubu
Kayıt ve Konaklama Bilgileri
Online Kayıt
Banka Havalesi İle
Kredi Kartı İle
Bilimsel Sekreterya
Gökada Turizm Organizasyon

 

 BİLİMSEL PROGRAM

 7.Eylül. 2005, Çarşamba

14.00-20.00                   KAYIT

15.00-15.30                  AÇILIŞ TÖRENİ

15.30-16.30                  AÇILIŞ KONFERANSLARI

                                    Oturum Başkanı: İbrahim ILDIRIM

Self-Nonself

Kaya KILIÇTURGAY

16.30-17.00                  ÇAY-KAHVE İKRAMI

17.00-18.30                  KONFERANSLAR-I

Oturum Başkanı: Yıldız CAMCIOĞLU

Graft-Versus-Host Hastalığı’nın  İmmünobiyolojisi

Emin KANSU   

APOBEC aracılı hücresel defans mekanizmaları

Selim BADUR

19.00                            AÇILIŞ KOKTEYLİ

 

8. Eylül. 2005, Perşembe    

08.00-09.00                  UZMANI İLE TARTIŞALIM

                                   Akım sitometrisinde gözden kaçanlar: Gerçek ayrıntıda gizlidir !

                                   İshak Özel TEKİN

09.00-10.30                  KONFERANSLAR-II

Oturum Başkanı: Mübeccel AKDİŞ

İnflamasyon’da apoptozun rolü

Cezmi AKDİŞ

Adenovirus aracılı ölümcül ligand transferinin gen tedavisindeki yeri

Salih ŞANLIOĞLU

10.30-11.00                  ÇAY-KAHVE İKRAMI

11.00-12.30                  PANEL-I           Salon A          

İMMÜN SİSTEM HÜCRELERİ: Son durum

                                   Oturum Başkanı: Tevfik AKOĞLU

                                   T ve B regülatör hücreler

Mübeccel AKDİŞ

                                   NK ve NKT hücreleri

                                   Günnur DENİZ

                                   Sitotoksik T lenfositler

                                   Aytül SİN

                                    PANEL-II          Salon B

KÖK HÜCRESİ

Oturum Başkanı: İlhan TEZCAN

Hematopoietik kök hücre immünofenotiplemesi ve lösemi

Gülbu IŞITMANGİL

Lösemi kök hücresi ve yeni tedavi yaklaşımları

Selçuk SÖZER

Kök hücre tedavisinde klinik deneyimler

Ahmet ÖZTÜRK

12.30-14.00                  UYDU SEMPOZYUM (EUROIMMUN)

14.00-15.30                  KONFERANSLAR-III

                                   Oturum Başkanı: Aydan İKİNCİOĞULLARI

                                   RAG mutations

Anna VILLA

                                   CD3 receptor mutations

José R. REGUEIRO 

15.30-16.00                  ÇAY-KAHVE İKRAMI

16.00-17.30                   PANEL-III         Salon A

PRİMER İMMÜN YETMEZLİKLER

Oturum Başkanı: Fügen ERSOY

Ataksi Telenjiektazi

Özden SANAL

22q11 Delesyon Sendromları

Şebnem KILIÇ

Yeni İmmün Yetmezlik Sendromları

Aydan İKİNCİOĞULLARI

PANEL-IV        Salon B

İMMÜNOLOJİDE YENİ ALANLAR

Oturum Başkanı:  Güher GÖRAL

                                   Matriks metaloperoteinazlar ve immün sistemdeki yeri

                                   Ender TERZİOĞLU

                                   Lipid peroksidasyonu ve immün sistem

                                   İshak Özel TEKİN

HLA-G ve immün sistemdeki rolleri

                                   Bilkay BAŞTÜRK

17.30-19.00                  SÖZLÜ SUNUMLAR-I   SALON A ve  B

                                   Oturum Başkanları:

SALON A: Ali ŞENGÜL ve Mustafa YILMAZ

SALON B: Necil KÜTÜKÇÜLER ve Günnur DENİZ

 

9. Eylül. 2005, Cuma

08.00-09.00                  UZMANI İLE TARTIŞALIM

                                   Otoimmün Hastalıkların tanı ve takibinde immünolojik testler

                                   Haner DİRESKENELİ

09.00-10.30                  KONFERANSLAR-IV

                                   Oturum Başkanı: Cezmi AKDİŞ

Immune Tolerance Mechanisms

Kurt BLASER

Inducing immunological tolerance to allograft

Andrew J.T. GEORGE

10.30-11.00                  ÇAY-KAHVE İKRAMI

11.00-12.30                  PANEL-V          Salon A

                                   SAĞLIKTA VE HASTALIKTA İMMÜN SİSTEM

Oturum Başkanı: Barbaros Oral

Enfeksiyon Hastalıklarında Toll-benzeri reseptör polimorfizmleri

Olcay YEĞİN

Sağlıkta ve Hastalıkta MBL

                                   İlhan TEZCAN

HLA ve hastalık ilişkisi

Ali ŞENGÜL

Sitokin gen polimorfizmi ve hastalık

Güher SARUHAN-DİRESKENELİ

                                   PANEL-VI         Salon B

İMMÜN SİSTEMİ BASKILANMIŞ KONAKTA MANTAR ENFEKSİYONLARININ PATOGENEZİ VE TEDAVİDEKİ YENİLİKLER

Oturum Başkanı: Özden SANAL

Febril nötropenili hastalarda mantar enfeksiyonları

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Primer immün yetmezliklerde mantar enfeksiyonları

Yıldız CAMCIOĞLU

Nozokomiyal kandida enfeksiyonları ve patogenezi

Beyza ENER

                                   Sistemik Mantar Enfeksiyonlarında kombinasyon ve diğer tedavi

yaklaşımları

                                   Halis AKALIN

12.30-14.00                  UYDU SEMPOZYUM

14.00-15.30                  KONFERANSLAR-V

Oturum Başkanı: Olcay YEĞİN

The role of Toll-like receptors and the adaptor molecule MyD88 in induction of cell-mediated immunity and resistance to Brucella abortus infection in mice

Sergio Costa OLIVEIRA

                                   TLR-9 agonist ve antagonistlerinin immünomodülatör etkileri

İhsan GÜRSEL

15.30-16.00                  ÇAY-KAHVE İKRAMI

16.00-17.30                   KONFERANSLAR-VI

Oturum Başkanı: Okan TÖRE

                                   Viral immünopatogenezde yenilikler

Şemsettin USTAÇELEBİ

Pnömolizin’e karşı konak immün yanıtı ve invazif pnömokokal hastalık

Aras KADIOĞLU

17.30-19.00                  SÖZLÜ SUNUMLAR-II  SALON A ve B

                                   Oturum Başkanları:

SALON A: Ender TERZİOĞLU ve Şükran TUNALI

SALON B: Fügen ERSOY ve Olcay YEĞİN

20.30-24.00                  GALA YEMEĞİ

 

10. Eylül. 2005, Cumartesi

09.00-10.30                  KONFERANSLAR-VII

Oturum Başkanı: Turgut İMİR

Protein virulence factors of Streptococcus pneumoniae: how their

structures explain their role in disease

Peter ANDREW

Vaccine development against brucellosis: Current status and future perspectives

Sergio Costa OLIVEIRA

10.30-11.00                  ÇAY-KAHVE İKRAMI

11.00-12.00                   PANEL-VII        Salon A

JUVENİL İNFLAMATUVAR ARTRİT

Oturum Başkanı: Haner DİRESKENELİ

Juvenil inflamatuvar artrit patogenezi ve tanı

Mustafa YILMAZ

Juvenil inflamatuvar artrit’te tedavi yaklaşımları

                                   Necil KÜTÜKÇÜLER

11.00-12.00                  PANEL-VIII       Salon B

                                   MULTİPLE SKLEROZ

                                   Oturum Başkanı: Faruk TURAN

MS immünopatogenezi

Ceyla İRKEÇ

                                   MS’de İmmünolojik Tedavi Yaklaşımları

                                   Egemen İDİMAN

12.00-13.00                  KAPANIŞ KONFERANSI

Tümör immünitesi: Tümörün yararına mı? Zararına mı?

Dicle GÜÇ

13.00                           KONGRE ÖZEL OTURUMU VE KAPANIŞ